Jordforbindelse i fundamentet

Elektrostatisk jordforbindelse er en elektrostatisk jord, der bruges til transport og alle former for brandfarlige væsker, pulvere og gasser. Elektrostatisk jordforbindelse minimerer risikoen for eksplosion eller antændelse af forskellige typer brandfarlige stoffer som følge af gnistfald. Ukontrolleret udladning kan forårsage antændelse af væskeblandingen og haste og derved skabe en eksplosion.

Der er selvfølgelig muligheden for at fjerne faren for selvantændelse og eksplosion. For at der skal være transporterede strukturer, skal de huske alvorlig jordforbindelse, med andre ord kontrolleret afladning af elektrostatiske ladninger. Denne standard elektrostatisk jordforbindelse reducerer risikoen for eksplosion af transporterede brandfarlige stoffer betydeligt. Denne almindelige, enkle jordforbindelse komponerer med jordforbindelsesterminalen også med ledningen. Tråd, der er taget i jorden, er kendetegnet ved lav elektrisk modstand og en høj styrke til mekanisk skade. Du kan bruge en mere delikat jordforbindelse, der er et beskyttelsessystem, der gør det muligt at transportere eller dispensere produktet på et tidspunkt, hvor jordforbindelsen er tilsluttet korrekt.Er du sikker på, at du er overrasket, når denne type jordforbindelse bruges? De bruges ofte ved lastning og losning af jernbane- og vejtankskibe, tanke, tønder og også som bevis på procesanlægskomponenter. En eksplosionsfare fører til blanding og sprøjtning eller pumpning af andre typer brandfarlige stoffer. I en periode med interferens med antændelige baser opstår elektriske ladninger ved kontakt eller adskillelse af partikler. Overalt hvor statisk elektricitet opstår og opbevares i et miljø med antændelige stoffer, er der en fare. Det grundlæggende princip for enhver beskyttelse mod elektrostatisk udladning er uden tvivl en stærk klemme og et korrekt valgt kabel, der giver en chance for at føre elektrisk ladning til jorden.Vigtigt er det sidste, at de jordede terminaler og kabler skal opfylde meget restriktive retningslinjer, der er rettet gennem test. I øjeblikket bringes de bedste resultater af moderne typer systemjording.