Matematik program klasse 3 grundlaeggende

I dag, i en klub med en meget hurtig udvikling af moderne computerteknikker, blev FEM (finite elementmetoden hurtigt et ekstremt specifikt værktøj til numerisk analyse af forskellige konstruktioner. MES modelleringen var meget vanskelig at anvende på praktisk taget alle moderne ingeniørområder også i anvendt matematik. Kort sagt sagt, når man taler MES, er det en delikat metode til løsning af differentielle og partielle ligninger (efter forudgående diskretisering i god plads.

Hvad udgør MESFinite element metoden, den samme i det øjeblik et af de mest almindelige, computerbaserede fremgangsmåder til bestemmelse stress, generelle kræfter, deformationer og bevægelser af de analyserede konstruktioner. FEA modellering er sat på planen for divisionen skabt en række finite elementer. Landet af hvert enkelt element kan udføre en vis tilnærmelse, og alle de ubekendte (primært slagvolumen præsenteres af den yderligere funktion interpolation anvendelse af værdierne af den samme stilling i den lukkede punk nummer (almindeligt omtalt som knudepunkter.

Anvendelse af MES modelleringI moderne tider kontrolleres styrken af strukturen, spændingen, forskydningen og simuleringen af eventuelle deformationer ved anvendelse af FEM-metoden. I computer mekanik (CAE kan varmestrømmen og væskestrømmen også studeres ved hjælp af denne teknologi. MES-metoden er også god til at studere dynamik, statik for maskiner, kinematik og magnetostatiske, elektromagnetiske og elektrostatiske effekter. FEM modellering, der lever opfyldt i 2D (todimensionelt rum, hvor diskretisering hovedsagelig handler om at dele et bestemt område i trekanter. Takket være denne strategi kan vi beregne de værdier, der vises inden for rammerne af et givet program. I denne form er der dog nogen begrænsninger for hvad der skal være.

De største fordele og fordele ved MES-metodenDen vigtigste fordel ved FEM er præcis evnen til at opnå nøjagtige resultater selv for meget komplekse former, hvor det var yderst vanskeligt at udføre simple analytiske beregninger. Undersøgelsen kalder det, at de enkelte spørgsmål kan være en simuleret i computerens hukommelse, uden at skulle bygge dyre prototyper. En sådan mekanisme gør hele designprocessen ekstremt nem.Opdelingen af det undersøgte område til mere og mere svagere elementer resulterer i mere præcise beregningsresultater. Man bør også passe på, at det er den sidste, der skal købes tilbage med meget større efterspørgsel efter mange computermoderne computere. Det skal også huskes, at man i så fald meget gerne skal dele og med alle fejl i beregninger, der opstår ved adskillige tilnærmelser af de behandlede værdier. Hvis det undersøgte område er skabt af flere hundrede tusind resterende elementer, der besidder ikke-lineære egenskaber, så skal beregningen i en sådan situation ændres korrekt i de næste iterationer, takket være den klare løsning, der er vigtig.